doktorlar.co'a hızlıca üye ol, doktorlardan randevu al, soru sor veya doktorlar hakkında yorum yap.

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi | doktorlar.co

İşbu üyelik ve kullanım sözleşmesi (bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır),

b) Üye (doktorlar.co web sitesine üye olan ve site üzerinde kullanıcı profili tanımlayarak siteyi kullanan özel veya tüzel kişi. Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

Bu anlaşma “Üye”nin doktorlar.co mülkiyetinde olan doktorlar.co web sitesinde üyelik kaydını tamamlaması ile yürürlüğe girer. Kullanıcı üyelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.

Site: doktorlar.co mülkiyetinde olan ve kullanıcılara sunulan doktorlar.co web sitesi.

Doktor ve Uzman: Bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda site üzerinden, kendilerine ait yazılı ve/veya görsel içerikler aracılığıyla uzmanlık alanlarında katkıda bulunacak şahısların tamamı.

Hizmet: Site içeriğinde üyelerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla doktorlar.co tarafından ortaya konulan her türlü uygulamalar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

b. Üye bahsi geçen işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle, üyelik sözleşmenin ekleri, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin doktorlar.co tarafından yapılmış bütün beyanları da baştan kabul etmiş sayılır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

b. Üyelik işlemi site kullanıcısının sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden isim, soyisim, e-posta adresi, takma ad gibi bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a. Üye, siteye üye olurken ve sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu sözleşmeye ve sitede yayınlanan her türlü doktorlar.co beyanlarına uygun hareket edeceğini, sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmiş sayılır.

c. Üyeler üyeliklerini üçüncü şahıslara devredemezler ve kendi üyeliklerini başkalarına kullandıramazlar. Bu durumun tespit etmesi halinde doktorlar.co, üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

e. Üyeler siteye yüklemiş oldukları mesaj, yorum vesair içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ahlaka ve hukuka aykırı hiçbir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler diğer üyelere gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

g. doktorlar.co gerekli gördüğünde kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme ve silme gibi değişikliğe gidebilir, ancak bu değişiklikler üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

i. Her Üye, doktorlar.co’un ve/veya başka bir Üye ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile doktorlar.co ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

k. Site’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden doktorlar.co’un, doktorlar.co çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. doktorlar.co üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun doktorlar.co’ dan tazminat talep edemez.

m. Üye’nin bu madde ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi sebebiyle, doktorlar.co işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesh edebilir, Üye’liği askıya alabilir veya iptal edebilir.

o. Üye, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. doktorlar.co’un Hak ve Yükümlülükleri

b doktorlar.co, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. doktorlar.co, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

d. Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca doktorlar.co tarafından olmak üzere ancak doktorlar.co kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında doktorlar.co’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

g. doktorlar.co üyelere ve/veya kullanıcılara sunduğu hizmetleri Uzman görüşleri bölümü de dahil olmak üzere sitede yayınlayarak dilediği an ücretli hale getirebilir. Üye bu değişikliklerden dolayı hiç bir hak iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklikten önce sunulan hizmeti ücretli veya ücretsiz olarak kullanan üye yeni şart ve koşulun kendisine uygulanacağını kabul eder. doktorlar.co, sunduğu hizmetlerin kapsamını dilediği an değiştirme hakkına sahiptir.

a. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları doktorlar.co’a ait ve/veya biroktorbul.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, biroktorbul.com bilgilerini ve biroktorbul.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’ e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı biroktorbul.com’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler biroktorbul.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c. Site’de Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üye’ye ait olup, Üye doktorlar.co’a söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, diğer Üyeler tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

doktorlar.co, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, doktorlar.co işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, doktorlar.co için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için doktorlar.co’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, doktorlar.co’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doktorlar.co’un makul kontrolü haricinde gelişen ve doktorlar.co’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

10. doktorlar.co KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

11. YASAL UYARILAR, SORUMLULUĞUN REDDİ ve ÇEKİNCELER

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.